+45 4127 9977 info@efterklang.nu

ÆSTETIKTRAPPEN

Æstetiktrappen™ er en teoretisk ramme og et dialogredskab udviklet af Tine Rosa Ebdrup gennem hendes Ph.d. Den er resultatet af et årelangt fokus på rum både i praksis og teoretisk og viser fem forskellige kategorier af rum. I EFTERKLANG bruger vi Æstetiktrappen™  som redskab i afklaringsprocesser. Den gør det lettere for jer at tage stilling til, hvilken type rum I har brug for.

TRIN 1 PRAKTISKE RUM

På trin 1 er der fokus på at rummet fungerer praktisk og teknisk. Der er stole og borde til alle, og det elektroniske udstyr er i orden. Men rummene er ret upersonlige og, der er ikke kræset for sanserne. Den type af rum kender vi alle. De er i klart overtal i både virksomheder, på uddannelsesinstitutioner og sygehuse.

Foto: Tavistock, Monticello House, London

TRIN 2 ALMENT PÆNE RUM

På trin 2 ønsker man at skabe pæne og behagelige rum ved hjælp af farver og materialer. Men rummene er stadig forholdsvis upersonlige – de fortæller ikke meget om det specifikke sted, man er kommet til og er ikke rettet mod en særlig brugergruppe.

Foto: Production and creative agency Foxtrot Papa, London

TRIN 3 IDENTITETSSKABENDE RUM

På trin 3 er der fokus på at fremhæve og styrke et steds særegenhed. Det kan gøres ved at rette rummenes indretning mod en bestemt brugergruppe eller ved at vise en virksomheds værdier eller historie tydeligt i indretningen. Som medarbejderne, samarbejdspartnere og kunder bliver man altså mødt af en unik atmosfære. Rummene viser en tydelig identitet, og har man besøgt stedet én gang, genkender man stedet med det samme. De fysiske rammer bliver dermed et vigtigt signal både indadtil og udadtil.

Foto: Hotel Hesselet, Nyborg

TRIN 4 FORANDERLIGE RUM

Trin 4 handler om at kunne ændre rums indretning og atmosfære hurtigt og let. Møbler skal være flytbare og bruges scenografisk sammen med lys og lyd til at ændre stemningen i rummet. Designløsningen skal dermed indeholde ”flere-rum-i-rummet” fremfor kun én statisk løsning. Det giver fleksibilitet og foranderlighed. Er det et konferencerum kan mødedeltagerne komme til et “nyt” rum efter frokostpausen. I et åbent kontorlandskab kan medarbejderne få indflydelse på afskærmning og lyssætning. Drejer det sig om et møderum kan mødedeltagerne vælge mellem forskellige stemninger alt efter mødets karakter.

Foto: Molo, Canada

TRIN 5 FORSTYRRENDE RUM

På trin 5 er der fokus på at bringe rummets brugere ud af det velkendte via et sceneskift. Skiftet skal forstyrre dem i positiv forstand og give dem en sansemæssig oplevelse. Rum på dette trin skal derfor adskille sig markant fra omgivelserne for at skabe overraskelse og lægge op til andre måder at interagere på. Her kan magtrelationer, kulturforskelle og “det vi plejer” ophæves for en stund. Trin 5 benyttes ofte til møderum, grupperum, samtalerum og lignende. Rum hvor det er en fordel, at de fremstår markante og andeledes.

Foto: Google kontor, Zurich