+45 4127 9977 info@efterklang.nu

ER DET KEDELIGT OG ENSFORMIGT AT FÆRDES I DIN VIRKSOMHED?

Mange kontormiljøer er så ensformige i deres udtryk, at man nærmest ikke ser dem, når man går rundt i dem. De er der bare som en passiv kulisse til arbejdsdagen. Man kan sige, at de miljøer falder indenfor det Ole Thyssen (filosof og professor emeritus CBS) kalder Konstans [1]. Rum der dyrker gentagelsen og det velkendte. Og det er naturligvis vigtigt, at man kan færdes ”frit” og ubesværet i et kontormiljø uden hele tiden at skulle stoppe op og forundres. Men ofte glemmes modpolen til konstans – nemlig Variation – helt og holdent. Variation kan ifølge Thyssen bl.a. ses som fornyelse og han mener at: ”Fornyelse, forstået som nye måder at sanse og beskrive på, gengiver erfaringen dens friskhed og skarphed, opløser rutiner og får os igen til at se, hvad vi ser.” (Thyssen 2005:31) Det er med andre ord variationen – det der bryder ensformigheden – der holder os vågne og opmærksomme igennem en arbejdsdag – og får gæster til at forundres og huske.

Fordi de to begreber er afhængige af hinanden – der er ingen variation uden konstans og omvendt – er begge vigtige i rum. Men konstans er der nok af i de fleste danske kontormiljøer. Derfor skaber EFTERKLANG variationer. Vi bryder ensformigheden i jeres kontor- og mødefaciliteter. Vi skaber zoner og rum, der vækker sanserne og giver jeres virksomhed identitet og atmosfære.

Et eksempel på en variation i et ellers ensartet miljø er den grønne ”Atmosfæreboble” herover.

Det er et designforslag til et roligt og indbydende loungeområde, hvor gæster, medarbejdere og lignende kan drikke en kop kaffe, læse avisen, holde et uformelt møde mm. Det grønne gulvtæppe med skovmotiv, der fortsætter op ad væggen skaber en afgrænset zone. Gulvtæppe-væggen og de polstrede lænestole i den mættede grønne farve samt lampens gyldne lys giver zonen en blødhed, der adskiller den fra omgivelsernes hvide vægge og glatte flader – den bliver en oase i det større rum.

Gulvtæppe benyttet på denne måde er en enkel metode til at skabe små ”atmosfære-bobler” i et større byggeri.

Reference:
  • Thyssen, O. (2005). Æstetisk erfaring. Bidrag i: Thyssen, O. (red.). Æstetisk erfaring – tradition, teori, aktualitet (s. 27-40). Forlaget Samfundslitteratur.

[1] Ifølge Thyssen knytter æstetisk nydelse sig til to begreber nemlig konstans og variation. Begge handler om, hvordan vi mennesker oplever og erfarer verden omkring os set fra et æstetisk synspunkt. Begreberne er afhængige af hinanden, da man ikke kan tale om variation ude konstans og omvendt.