+45 4127 9977 info@efterklang.nu

INDRETNINGSPROCES

I EFTERKLANG arbejder vi iderigt men struktureret med at udvikle stemningsfyldte rum, der tilfører mening til rummets brugere. Herunder viser vi en typisk indretningsproces, som altid starter med udgangspunkt i jeres behov. Processen er todelt. Den første del omhandler afklaring af jeres behov, ideudvikling og vores designforslag. Den anden del omhandler indretningsdelen dvs. selve eksekveringen. Når vi udarbejder et tilbud, er der en særskilt pris for hver del.

AFKLARINGSPROCES

Det er vigtigt for os, at vores ideer og indretning tager udgangspunkt i jeres behov og ønsker. Det sikrer vi gennem et indledende afklaringsforløb, som giver os viden og inspiration til den videre proces. Afklaringsdelen består altid af en samtale og en analyse af jeres rum og måden de bruges på. Derudover har vi forskellige designmetoder vi kan tage i brug alt efter sted og situation.

Hos private kunder kan afklaringssamtalen f.eks. kombineres med de matrix-kort vi har udviklet. De hjælper både os og jer med at spore os ind på, hvem I er og, hvad I ønsker.

I virksomheder bruger vi typisk Æstetiktrappen™ indledningsvist og faciliterer eventuelt en workshop med udvalgte medarbejdere. På workshoppen anvender I designmetoder, der hjælper jer med at reflektere over jeres rumlige behov. På den måde når vi videre end til det åbenlyse og selvfølgelige og sikrer langsigtede og holdbare løsninger.

IDE OG KONCEPTUDVIKLING

På baggrund af afklaringsforløbet er vi godt klædt på til den videre designproces. I denne fase udvikler vi ideer, koncepter og stemninger, der passer til jer. De færdige ideer og koncepter beskrives og visualiseres. Stemningerne vil vi ofte vise via moodboards, der giver jer et indtryk af den atmosfære, det færdige rum vil få. Materialet er en vigtig del af vores indretningsforslag.

PRÆSENTATION

Når vi er færdige med vores indretningsforslag præsenterer vi jer for vores ideer og løsninger. Forslaget er naturligvis åbent for justeringer. Hvis I gerne vil strække indretningen over et stykke tid, udarbejder vi også gerne en handlingsplan over indretningsforløbet. Planen sikrer, at den røde tråd i indretningen bevares selvom indretningsprocessen løber over et par år.

IMPLEMENTERING AF INDRETNING

Når I har godkendt vores forslag, finder vi møbler, effekter og tilbehør og får fat i de håndværkere, der eventuelt skal i spil. Men det er slet ikke sikkert, at der skal nye møbler til. Vi forsøger nemlig at tage udgangspunkt i det eksisterende inventar. Uanset styrer vi indretningsprocessen fra start til slut for at sikre et optimalt resultat.

RUM MED MENING

Via afklaringsforløbet og en gennemarbejdet designproces sikrer vi, at I får holdbare og langsigtede løsninger, der sparer jer penge i sidste ende. Involveres medarbejderne i starten, vil indretningen være med til at styrke ejerskab, trivsel og samarbejde. I virksomheder såvel som i private hjem er vores fornemste opgave at skabe rum, der giver mening for jer.